Privacy Statement
 

Square Dranken Nederland B.V., gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 50837656, respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de daartoe geldende wet- en regelgeving wordt verwerkt.

In dat kader hebben wij passende maatregelen genomen, om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en misbruik te voorkomen. Bovendien vertellen wij u in dit privacy statement, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. 

Verwerking van persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan dus zijn een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of IP-adres.

Welke persoonsgegevens verwerkt Square Dranken Nederland B.V. en waarom?
Square Dranken Nederland B.V. verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze gegevens zelf aan Square Dranken Nederland B.V. heeft verstrekt. Denk aan de situatie dat u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, solliciteert naar een bepaalde functie bij Square Dranken Nederland B.V., een bestelling plaatst bij Square Dranken Nederland B.V., uw gegevens invult op een contactpagina of op andere wijze gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor wij deze hebben gekregen. Indien u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief zullen wij uw (e-mail)adres dus uitsluitend gebruiken om u de nieuwsbrief toe te sturen.
Uw gegevens zullen nimmer zonder uw toestemming door Square Dranken Nederland B.V. aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw verzoek dan wel ingeval Square Dranken Nederland B.V. daartoe verplicht is op grond van wet- of regelgeving of een uitspraak van een rechtsprekende instantie.

Wat zijn uw privacyrechten?

Indien u geen informatie over de producten en diensten van Square Dranken Nederland B.V. (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door ons een e-mail of brief te sturen. Ook heeft u het recht Square Dranken Nederland B.V. te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten corrigeren of verwijderen.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en Square Dranken Nederland B.V. heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking ervan. Hiertoe gebruikt Square Dranken Nederland B.V. meer beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, alsmede fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Wijzigingen privacy statement

Square Dranken Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen en adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Vragen?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie naar aanleiding van dit privacy statement? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens elders op deze website.

My message
Laden